Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού

 
Το γραφείο μας και ο μηχανολόγος - μηχανικός Γκορίτσας Ηλίας, καλύπτει με τις υπηρεσίες του, ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών.

Συγκεκριμένα, είμαστε σε θέση και αναλαμβάνουμε τα παρακάτω:

  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εφαρμογής
  • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων, βιοτεχνιών, συνεργείων οχημάτων, εργαστηρίων κ.α.
  • Μελέτες Θέρμανσης - Κλιματισμού (Αντλίες θερμότητας, fan coils, ενδοδαπέδια θέρμανση, VRV)
  • Μελέτες πυρασφάλειας - πυροπροστασίας
  • Μελέτες φυσικού αερίου
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ (ΥΔΕ)

Βρισκόμαστε στην Αθήνα και εξυπηρετούμε όλη την Αττική.