Μελέτες κλιματισμού

 
Το γραφείο μας, διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, εκπονεί μελέτες κεντρικών, ημικεντρικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλιματισμού και κλιματισμού με συστήματα VRV - VRF και κανάλια.

Επίσης, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επίβλεψη της κατασκευής τους, για πάσης φύσεως και μεγέθους κτίρια (επαγγελματικά κτίρια, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα μαζικής εστίασης, κτίρια γραφείων, κτίρια συνάθροισης κοινού, κτίρια εκπαίδευσης, κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων, εκκλησίες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ, κατοικίες κ.λπ.).

Έχουμε μελετήσει σημαντικό αριθμό έργων που αφορούν σχεδόν όλους τους γνωστούς τύπους εγκαταστάσεων κλιματισμού και συγκεκριμένα:

  • Μελέτες συστημάτων κεντρικού κλιματισμού με κλιματιστικά μηχανήματα νερού (ψύξη, θέρμανση, εξαερισμός, αερισμός) με μέσο μεταφοράς θερμότητας το νερό σε συνδυασμό με κεντρικούς υδρόψυκτους ή αερόψυκτους ψύκτες νερού ή κεντρικές αντλίες θερμότητας αέρα – νερού, Fan Coils και τοπικές εσωτερικές καναλάτες κλιματιστικές μονάδες νερού, διασυνδεδεμένες στο κεντρικό σύστημα.

Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για επαγγελματικά κτίρια, μεσαία και μεγάλα καταστήματα, κτίρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτίρια συνάθροισης κοινού, κτίρια εκπαίδευσης, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ, κατοικίες, βίλες κ.λ.π.

  • Μελέτες συστημάτων κεντρικού κλιματισμού με κλιματιστικά μηχανήματα τύπου VRV – VRF (ψύξη, θέρμανση, εξαερισμός, αερισμός) με μέσο μεταφοράς θερμότητας ψυκτικά υγρά (φρέον) σε συνδυασμό με κεντρικές αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα τύπου VRV – VRF, με πλήρη δυνατότητα αυτορρύθμισης της ισχύος (full inverter), διασυνδεδεμένες στο κεντρικό σύστημα, εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες κάθε τύπου (καναλάτες, κασέτες οροφής και ψευδοροφής, δαπέδου, τοίχου, ντουλάπες), κεντρικές κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης αέρα με ανάκτηση θερμότητας ή τοπικές μονάδες αερισμού – εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για επαγγελματικά κτίρια, καταστήματα, κτίρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτίρια συνάθροισης κοινού, κτίρια εκπαίδευσης, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτίρια, μεγάλες κατοικίες και βίλες κ.λ.π.

  • Μελέτες συστημάτων ημικεντρικού κλιματισμού με καναλάτα κλιματιστικά μηχανήματα (ψύξη, θέρμανση, εξαερισμός, αερισμός) με μέσο μεταφοράς θερμότητας ψυκτικά υγρά σε συνδυασμό με αυτόνομες αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα τύπου split ή package, αυτόνομες εσωτερικές τοπικές κλιματιστικές μονάδες κάθε τύπου (καναλάτες, κασέτες οροφής και ψευδοροφής, δαπέδου, τοίχου, ντουλάπες) διασυνδεδεμένες η κάθε μία χωριστά με την αντίστοιχη εξωτερική αντλία θερμότητας και ενδεχομένως τοπικές μονάδες αερισμού – εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας.


Το γραφείο μας προσφέρει μελέτες για εγκαταστάσεις οι οποίες:

  • καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις ακόμα και κάτω από τις δυσμενέστερες περιβαλλοντικές συνθήκες
  • έχουν την μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση και να λειτουργούν με το χαμηλότερο δυνατόν ενεργειακό κόστος
  • τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας
  • είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και εύκολες στην συντήρηση και την επισκευή
  • έχουν το βέλτιστο τεχνικοοικονομικό κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.